Pay Online | Talu Ar-lein

Please click the donate button to complete payment. (Please note this will take you to an external link) Any problems please contact Jay at info@prestigecars.me.uk 

Cliciwch y botwm rhoi i gwblhau'r taliad. (Sylwch y bydd hyn yn mynd â chi i ddolen allanol) Unrhyw broblemau, cysylltwch â Jay ar info@prestigecars.me.uk

 

Card Payment Is Accepted in our vehicles! - Ether pay online - over the phone or simply ask for a card reader when you book! 
Derbynnir Taliad Cerdyn yn Ein Cerbydau! - Ether talwch ar-lein - dros y ffôn neu gofynnwch am ddarllenydd cerdyn pan fyddwch chi'n archebu!