Prices / Prisiau

Airports / Meysydd awyr
Airport Prices 2022.JPG
Seaports / Porthladdoedd
Seaport Prices 2022.JPG

We charge an extra £5 fee for transfers made between midnight and 06:00
Rydym yn codi ffi ychwanegol o £5 am drosglwyddiadau a wneir rhwng hanner nos a 06:00

Additional charges will be applied to the fare as per the airport / seaport rates.
Bydd taliadau ychwanegol yn cael eu gosod ar y pris yn unol â chyfraddau'r maes awyr / porthladd.